Stadig flere nordmenn ønsker enerett til ideene sine, viser samlede tall for søknader til Patentstyret 2017. Antall varemerkesøknader setter rekord, mens søknadstall på patent og design ligger stabilt.

Det rekordhøye antallet varemerkesøknader fra norske søkere, viderefører en oppadgående trend helt tilbake fra 2004, og endte på 4447 søknader.

På designområdet var det en svak økning til 278 norske søknader, mens ønsket om å få patent på en oppfinnelse har resultert i 1160 norske patentsøknader, noe som ligger tett opp til gjennomsnittet de siste årene, melder Patentstyret.

Bunken av patentsøknader viser at oppfinnelser knyttet til boring etter olje og gass utgjør den største andelen.

– Vi er godt fornøyd med fjorårets søknadsinngang, og aner også interessante tendenser bak tallene, sier Patentstyrets direktør, Per A. Foss.

Han viser til en økning av patentsøknader innenfor marine fagfelt som akvakultur og havbruk.

– Dette er næringer der Norge har store utviklingsmuligheter, og interesse for patentering av teknologi på dette området viser vilje til å satse på disse fagfeltene fremover, sier Foss.