Fra 2. oktober 2019 blir det enklere for utenlandske næringsdrivende å søke om rettigheter til oppfinnelser, varemerker og design i Norge. Patentstyret er blant landets første til å åpne Altinn for utenlandske brukere.

Det skriver Patentstyret i en pressemelding.

Den nye digitale løsningen, gir næringslivet utenfor Norge adgang til å bruke portalen til både søknadslevering, betaling og korrespondanse. Tjenesten er ett av flere ledd i Patentstyrets arbeid med å tilby digitale løsninger og forenklet saksbehandling.

Utenlandsk næringsliv står for cirka 70 prosent av søknadene om patent, varemerke- og designregistreringer i Norge.

– Målet vårt er å gjøre det lettere for innovative å beskytte ideene sine, sier avdelingsdirektør Otto Scharff i Patentstyret.

Han påpeker at den nye tjenesten bygger på Altinn, og er integrert med Patentstyrets eget saksbehandlingssystem, noe som vil sikre kvalitet i alle ledd.

– Vi er glade for at også utenlandsk næringsliv nå kan benytte seg av Altinn, dette har vi arbeidet for over lengre tid, sier Scharff.